ОДБРОЈУВАЊЕ

...уште десетина минути и целиот кошмар конечно ќе добие крај...

Фросина Пармаковска


цена: 299 ден.
Токму во тој темен агол од собата каде што си постојавуште малку откако овие двете заминаа, ми се крена еднаогромна завеса, како простум да сонувам, и пред мене сепојави цела сцена. На неа имаше полн декор, предметииспорасфрлани навидум безредно, кои беше тешкода се идентификуваат, наликуваа на темни партали вокупишта оставени кај се нашле, а на средината на таквотонеобично окружување стоеше мојот маж замислен. Тојне ги гледаше парталите околу себе, но тие се кренаа, седвижеа, веќе земаа и форми како сеништа кои кружеаоколу него во поголем радиус, а тој сѐ уште не ги гледаше,не ги слушаше ниту кога се приближија сосем блиску донего, а испуштаа звуци на ветер и продолжуваа да кружатоколу него сѐ додека едно по едно, а ги имаше повеќе одстотина, не влегоа во него и така исчезнуваа, во него, сѐ допоследното кога тој седна омалаксан на празната сценаи заспа сосе многуте посетители во себе или, којзнае,можеби тие не спиеја.ИЛИ-ИЛИ © 2014 | Авторските права се задржани