ПЛАТФОРМА

Мишел Уелбек

(2006, 380 страни)

превод од француски: Лидија П.

цена: 370 денари

РАСПРОДАДЕНО
Во романот "Платформа", Уелбек со изострен говор го претставува потрошувачки настроениот, и пред се непродуховениот западен човек, како и неговата опсесивна зависност од секс-туризмот во азиските земји. Како спротивност на тоа, писателот суптилно го наметнува, и критикува, се повеќе присутниот исламски радикализам и тероризам. Сексуалната еманципација, како мит за сексуалното ослободување, Уелбек ја смета за лага зад која стои индустријата, а не вистински осознаената потреба за еманципација. Во услови на наметната сексуална опсесија во западното општество, тој укажува на неможноста за опстојување на вистинската љубов.ИЛИ-ИЛИ © 2014 | Авторските права се задржани