ФИЛОЗОФОТ ИГРА ФУДБАЛ

Виктор Жмегач

(2013, 224 страни)

превод од хрватски:
Вангел Ноневски


цена: 250 денари
Насловот на книгата го парафразира првиот, и на некој начин, воведен и методичен егземпларен есеј во книгата, "Кант игра фудбал". Жмегач го споредува фудбалот кој го играат најдобрите светски екипи со оној кој го играат селските клубови, духовито навестувајќи ја фудбалската утопија - средба на светскиот првак со екипата од малото населено место Цабуна. Авторот заклучува дека предлогот "не е фер", но и' придава моќ на самата игра - и тоа како би било весело во тој натпревар светските прваци да изгубат од Цабунчани, и поентира - тоа би била победа на моралот над спортот. Впрочем, и светските шампиони и момците од Цабуна играат со топка која подеднакво е кружна, но за овие другите таа не е предмет кој "значи пари". А тие момци, и понатаму дрибла Жмегач, "веројатно не слушнале за Кантовата книга за естетика, а токму самите тие се алегориски приказ на клучната мисла на теоријата на уметноста и основата на убавината на филозофот", бидејќи, не' потсетува на асот од Конигсберг - "убаво е она што е исполнето со самобитна смисла и не и служи на некоја друга, хетерономна цел".ИЛИ-ИЛИ © 2014 | Авторските права се задржани