СЛИКИ СО ЖИВОТНА УВЕРЛИВОСТ

Снежана Младеновска Анѓелков
цена: 250 денари
"Ова е дело кое несомнено недостасува во македонската филмска литература, не само како теориски труд при кој се објаснува процесот на филмската монтажа како важен творечки сегмент во аудиовизуелното обликување на документарниот филм преку анализа на делата на Владимир Блажевски, туку се обидува да укаже и на важноста и нужноста од авторски документарни филмови во Македонија. Делото зборува за креирањето на документарниот филм како комплексна и одговорна задача со темелна опсервација и сликовен опис на нештата, апострофирајќи ја филмската монтажа која ги истакнува латентните вредности на материјалот", вели м-р Лазар Секуловски, декан на Факултетот за драмски уметности во Скопје во рецензијата на ова дело.ИЛИ-ИЛИ © 2014 | Авторските права се задржани