Физика на тагата

Георги Господинов

превод од бугарски: Душко Крстевски
цена: 399 денари
Оваа книга е лудост! Таа е неверојатна и нервозна, сентиментална, одразувачка, страшно смешна, потресителна , колку филозофска, толку и поетична, микроскопска и грандиозна. Накратко: чудесна!

Berliner Zeitung

Не велат ли за Габриел Гарсија Маркес дека со „Сто години самотија“ прв ја стави Латинска Америка на картата на светската литература? Исто како него, така и Господинов не само што завршува со реализмот, туку на дневен ред поставува и еден експериментално-игрив, апсурдно-остроумен, постмодернистичко-противречен, саморефлексивно-ироничен стил на раскажување. Со оваа книга Господинов се издигнува над низините на комерцијалноста и конвнционалноста на романот, спасувајќи се не само себеси, туку и литературата, а со неа и целиот свет.

Neue Zürcher Zeitung

"Физика на тагата“ е литературен забрзувач на честички, голем акцелератор во кој се мешаат живописни минијатури и списоци...

Süddeutsche ZeitungИЛИ-ИЛИ © 2014 | Авторските права се задржани