ДНЕВНИК

Геза Чат

(2007, 133 страни)

превод од унгарски: Анамарија Цинеге Панзова

цена: 199 денари
Во овој необичен дневник самиот Чат се открива себеси таков каков што беше, не баш совршен, со сите свои мани, себичен и дарежлив, со многу тегоби, понекогаш силен, понекогаш слаб, но секогаш човечен, со ненаситен и самодеструктивен копнеж по совршенството и исполнетоста; лик од крв и месо, со душа и тело, во кој сите ние можеме да се препознаеме. Неговата личност како голем, надежен талент остана во унгарската книжевна свест, додавајќи дека неговото книжевно дело реално не можеше да се развие во една изедначена и завршена целина. Сепак, неколку негови новели го сместуваат на врвот на унгарската, па дури и на светската проза (Мајкоубиство, Малечката Ема итн.), влиаејќи врз современите писатели како Хајноци, Естерхази, Месељ, и споредувајќи ја неговата виртуозност со По, Бирс, па дури и со Чехов.ИЛИ-ИЛИ © 2014 | Авторските права се задржани