КНИГАТА НА ТАТКОТО

Урс Видмер

(2008, 206 страни)

превод од германски: Ксенија Чочкова

цена: 330 денари
Книгата на таткото претставува некролог на своеволието, оддалеченост од реалноста и опседнатост со литературата на еден фанатичен човек, кој го заборава светот околу себе и кој имал среќа да $ го препушти реалниот живот на својата жена. Затоа оваа книга воопшто не е книга на таткото, туку е роман за еден човек, кој се вљубува во литературата. Во ова литерарно изјавување на љубов, Видмер, за инает на целата семејна трагичност, дава еден иронично ведар тон и притоа умешно ги поврзува семејната хроника и историјата.ИЛИ-ИЛИ © 2014 | Авторските права се задржани