ВИКЕНД

Бернхард Шлинк

(2010, 205 страни)

превод од германски: Ксенија Чочкова

цена: 370 денари
Бернхард Шлинк во својот роман “Викенд” не навраќа на една епоха и на животот на една генерација, која некогаш ЈА симпатизирала вооружената ослободителна борба на земјите од таканаречениот трет свет. Во фокусот стои фигура, која по многу детали потсетува на терористот на РАФ, Кристиан Клар.

Но во романот на Шлинк не се работи за тероризам. Ослободениот затвореник, кој треба да го води разговорот за време на викендот е отсутен во мислите. Зборува, воопшто кога има било што да каже, како пред дваесет и пет години. Револуционерниот патос е се уште присутен, иако здрвен и зараснат. Сепак Јерг има важна функција. Неговото присуство ги присилува другите повторно да се конфронтираат со своите животни лаги.ИЛИ-ИЛИ © 2014 | Авторските права се задржани