Првиот универзитетски ден на мојата ќерка

(Ништо не е така како што навидум изгледа)

Игор Станојоски


цена: 250 ден.
Во Првиот универзитетски ден на мојата ќерка ништо не е така како што навидум изгледа (дури ни здравите јаболка на масата во болно време!); но, затоа пак, сè е беспрекорно како што беше и во Гаргара; сè е како што треба да биде во секоја одлична книга која решително ги совладува локалните сопки на патот кон универзалната, севремена и сепросторна литература.

Оливера ЌорвезироскаИЛИ-ИЛИ © 2014 | Авторските права се задржани