МОЈОТ НЕПРИЈАТЕЛ ИТАР ПЕЈО

„Прочитај ми ги приказните за Мариово. Најпосле ќе откријам како се викам“.

Калина Малеска


цена: 250 ден.
Ништо веќе по „Мојот непријател Итар Пејо“ на Калина Малеска нема да биде како што беше со нејзините раскази, но и со приказните на Итар Пејо, зашто, кога и да ги слушнеме – ќе знаеме дека еден фиктивен книжевен лик со заборавено име стои како глас и зад неа, но и зад Пејо, како негова заумна мисла, како сенка и како идеја за општа правда и праведност. Како осовременета книжевна вистина за фолклорното наследство. Оваа одлична раскажувачка јас-точка на измислен лик сопoстaвен на Итар Пејо, целосно ги освојува читателските симпатии и на распнатото јаже помеѓу измислениот лик и неговиот „непријател“ - фолклорниот херој, еквилибристички вешто го движи исписот на новата можна книжевна вистина. Или тајна...

Оливера ЌорвезироскаИЛИ-ИЛИ © 2014 | Авторските права се задржани