Сите наши тела

МОЛЧИ СО ОТВОРЕНА УСТА

Снежана Младеновска Анѓелков


цена: 270 денари
Татко ми воздивна, а потоа со прашален поглед изусти:
„Што да правиме сега со документиве?“
„Може ли да ги задржам кај мене? Можеби ќе ми се најдат некогаш, ако решам повторно да пишувам. Важно е дека сега знаеме нешто повеќе од претходно.“
„Што со тоа?“, повеќе за себе прокоментира татко ми.
„Ништо особено. Ја знаеме вистината. Не целосно, делумно. Но, барем малку ќе нè успокои... евентуално да ни ги олесни живејачката и умирачката“, му одговорив насмевнувајќи се.ИЛИ-ИЛИ © 2014 | Авторските права се задржани