Однадвор и однатре

ОДНАДВОР И ОДНАТРЕ

Никола Бувје


цена: 200 денари
Никола Бувје (1929-1998), патописец. Го пропатува Ориентот, Цејлон, Балканскиот Полуостров, Јапонија, а потоа Ирска, и ни остави дузина книги. Како книжевен номад, Бувје спозна „мигови на неподносливи празнини“.

Однадвор и однатре е единствена збирка поезија од Никола Бувје, објавена за првпат во 1982 година, шест години пред неговото заминување од овој свет. Поезијата е, поточно кажано, прашање на повлекување и на запирање...

Емануел РЕМБЕРИЛИ-ИЛИ © 2014 | Авторските права се задржани