КАКО ДА СЕ УПОКОИ ВАМПИР

Борислав Пекиќ

(2013, 444 страни)

превод од српски: Ацо Пероски

цена: 450 денари
Романот Како да се упокои вампир, базиран на личните искуства на Пекиќ од неговата петгодишна робија, е напишан во 1977 година, а објавен е како победник на анонимен конкурс за најдобро прозно дело. Веднаш по откривањето на идентитетот на авторот, романот е забранет и, иако доживува превод на многу странски јазици, на српски е ре-објавен дури во деведесеттите години на 20. век.ИЛИ-ИЛИ © 2014 | Авторските права се задржани