Еасеа

Препознавајќи го квалитетот на нашата издавачка програма, во изминатите години, поточно, од 2009 година, наидовме на голема поддршка од Програмата за култура (2007-2013) на Европската унија, со чија помош издадовме многу современи дела на европската литература, кои наидоа на одличен прием кај македонските читатели.ИЛИ-ИЛИ © 2014 | Авторските права се задржани