Илија Илов е роден на 4 мај 1991 година во Скопје. Во 2013 година дипломирал на филолошкиот факултет „ Блаже Конески“ во Скопје, при катедрата на Македонска книжевност.

Пишувал колумни за електронските портали на „Многоо медија“ и „Фешенел“. Има добиено гранд при на „Тетра“; на Меѓународниот ПЕН, неговата беседа била јавно интерпретирана по повод Светскиот ден на писателите во затвор.

  • Пластични раскази

    „Ова се раскази за еден забеган, изопачен свет, раскази на кои не можаме да им се лутиме за нивната бруталност и тератологија, за нивниот веризам и шок-сликите на телото, затоа што тие говорат за еден – таков свет. Наш свет. Кога само малку овие раскази би се спуштиле од зоната на надреалното, тие би можеле да бидат претставници на еден нео-реализам; нема човек кој би се осмелил да тврди дека реалниот свет во кој живееме е помалку брутален од оној свет во расказите на Илов. Само, во неговите раскази тој е питорескен. Импресионистички до крв, до црвената боја на крвта. Тоа се раскази кои покажуваат дека и под пластиката што станува метафора за нашиот свет – има крв. И дека и таа пластика може да прокрвави. Дека има душа!“

    Венко Андоновски

    100,00 ден250,00 ден