Јосип Коцев е роден на 25.5.1985 во Скопје. Завршил правни студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.

Автор е на поетските книги „Јас, Квентин Скриблер“ (2015) и „Напишана тишина“ (2016).

Неговата поезија е објавувана во неколку македонски книжевни списанија и на германската поетска мрежа Fixpoetry.

  • Напишана тишина

    „Јосип Коцев ѝ припаѓа на најмладата македонска поетска генерација дебитирајќи со поетската збирка „Јас, Квентин Скриблер“ во 2015 година. И пред и по поетската збирка, поетот објавуваше и објавува стихови, песни и поетски мисли, пред сѐ на социјалните мрежи, па на некој начин читателите го доживуваат како поет-самотник, безгенерациски поет, во целост посветен на љубовната лирика, кој во мигот кога ја креира, и ја споделува со читателите. Моето воодушевување од првиот прочит на стиховите на Јосип Коцев трае континуирано со секоја негова нова прочитана песна. Поетскиот ракопис „Напишана тишина“ само го потврдува огромниот поетски талент на Коцев, поет каков што во историјата на една национална книжевност, буквално се раѓа ретко, и токму затоа треба да направиме сѐ за да може и да расте и да се развива на најдобар можен начин“.

    Оливера Ќорвезироска

    250,00 ден