Кристоф Рансмаер е роден во 1954 година во Велс, Австрија. Работел како професор по филозофија и како новинар во повеќе европски весници и списанија, а своите први книжевни дела ги објавува во осумдесетите години.

Рансмаер е еден од најнаградуваните современи автори од германското јазично подрачје – ги добил наградите „Франц Кафка“ (1995), „Хелдерлин“ (1998), „Големата австриска награда за книжевност“ (2004) и многу други. Пишува романи, раскази и есеи.

Светска слава стекнал со романот „Последниот свет“. Автор е на романите „Ужасите на мразот и мракот“, „Morbus Kitahara“, „Невидливо“, „Тирада на три плажи“, „Летечка планина“ и други.

Живее и твори во Виена.