Никола Бувје (март 1929 – февруари 1998) е француско-швајцарски писател, фотограф и патописец, кој во период од педесет години го истражувал светот. Денес е репер за сите писатели патoписци и вљубеници во авантурата и културната размена со другиот.

Во 1953 година Бувје ја напушта Женева и тргнува на своето прво патување, кое ќе трае четири години. Тој патува во Југославија, Турција, Иран, Авганистан, Пакистан, Индија, Јапонија… За таткото на патoписната книжевност патувањето претставува мешавина на храброст и хедонизам како и презир кон удобноста и сопственото здравје.

Најпознатите дела на Никола Бувје се: „Употребата на светот“ (1963), „Риба-Скорпија“ (1982) и збирката поезија „Однадвор и однатре“.