Живко Грозданоски е роден есента 1986 во Кичево.

Ги објавил книгите „Песок и свила“ (поезија, 2005), „Отпечатоци врз коцки мраз“ (куси-куси раскази, 2009), „Приказни за тревите“ (раскази, 2011) и „Куфер за тројца“ (2014), финалист за наградата „Роман на годината“.

Од италијански јазик превел дела од А. Барико, И. Звево, Е. Монтале и Н. Аманити.

Живее и работи тука.