Игор Штикс (1977, Сараево) е писател, политички филозоф и научен соработник на Универзитетот во Единбург.