Линдита Кадриу е родена одамна, на еден претпоследен ден. Работела седум години новинарка на телевизија, седум години предавала на факултет и исто толку години била во брак. Работи како колумнистка. Ова е нејзина прва книга.

Lindita Kadriu leu ditën e parafundit të një viti. Ka qenë shtatë vjet gazetare televizive, shtatë vjet ligjëruese në fakultet dhe shtatë vjet bashkëshorte. Punon si kolumniste. Ky është libri i saj i parë.