Петер Штам (1963) е автор е на прозни дела, драми и радио драми, меѓу кои романите: „Агнес“ (1998), „Снежна бура“ (1999), „Во туѓата градина“ (2003), „На еден ваков ден“ (2006) и драмите: „Бакнежот на Кохаку“ (2004), „Ќерката на Тауебнхајн“ (2004).

Добитник е и на повеќе награди за литература.

Живее и работи во Цирих.