Светлана Камџијаш има објавено книги од областа на философијата „Ведите и упанишадите-сликата на светот“, „Крајната слобода на философијата веданта“, „Од брегот на реката Ганг“ и „Шест Упанишади“, како и две поетски книги: „Чекори во летот“ и „Небо-индиго“.

„Приказни на тивок оган“ е нејзина прва збирка раскази.

Предава философија, естетика и етика на Педагошкиот факултет во Скопје.