(Видео) Нешто ќе се случи, ќе видиш – Христос Иконому

Едиција „ПРОаЗА“ превод од грчки јазик: Петар Андоновски „Грчкиот Фокнер… една од најтрогателните хроники на економската криза што излезе од Грција“. La Repubblica ИЛИ-ИЛИ, Ваше право на добра КНИГА #CreativeEurope4Books