Топ 15 Најчитани книги во 2023!

Драги читатели, на почетокот од секоја нова година вообичаено се сумираат резултатите од претходната. Ова е листата на нашите најчитани книги, се разбира, благодарение на Вашиот интерес за нив. 1. Вонземјанки – Влада Урошевиќ 2. Засолниште во времето – Георги Господинов 3. Луѓето, а не градот – Снежана Младеновска Анѓелков 4. Мина – Игор Анѓелков […]