Јана Узунова е родена 1988 година во Скопје.

Дипломирала на филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје на катедрата по општа и компаративна книжевност.

„Вергина“ е нејзин прв роман.